Szolgáltatások

Idősek Nappali Ellátása

A szolgáltatás helyszíne:2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

A szolgáltatás rendszeressége: Munkanapokon 7:00-15:00.
Hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon az ellátás szünetel. Ettől eltérő nyitvatartási idő csak rendkívüli esetben ( pl: vörös kód riasztás , rendezvények vagy programok) esetén fordul elő.

Engedélyezett létszám:20 fő

Térítési díjak:

 • a jelenleg érvényes intézményi térítési díj összege étkezés nélkül  900 Ft/nap, maximum a jövedelem 15% -a
 • a jelenleg érvényes intézményi díj összege idősek nappali ellátása szociális étkeztetéssel maximum a jövedelem 30%-a 
 • a jelenleg érvényes  intézményi díj összege demens idősek nappali ellátása étkezéssel 1850Ft/nap, maximum a jövedelem 30%-a 
Idősek Nappali Ellátása

Ellátandó célcsoport:

Szigethalom város területén életvitelszerűen élő, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező időskorú személyek, akik önmagukat részben képes önállóan ellátni, valamint azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik egészségi, szociális vagy mentális állapotuk miatt ezt az ellátási formát igénylik.
2020. március 11-én Szigethalom Város Önkormányzata és Dunavarsány Város Önkormányzata között létrejött feladat-ellátási megállapodás értelmében a megbízó kérésére, a nappali ellátás biztosításával (napi egyszeri étkezéssel) maximum 5 fő 18. életévét betöltött Dunavarsányi lakos részére is biztosítottá vált az igénybevétel lehetősége.

A szolgáltatás célja:

Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást. A saját otthonukban élők részére biztosítja a napközbeni tartózkodás lehetőségét. Intézményük kérés esetén, térítési díj ellenében napközbeni étkezést biztosít, amennyiben az ellátott önállóan nem tud gondoskodni arról vagy az étel elfogyasztásához segítséget igényel. A társas kapcsolatok kialakításának és megtartásának érdekében az intézmény lehetőséget biztosít azok részére, akik szabadidejüket hasznosan, közösségben szeretnék tölteni. A nyugodt pihenés érdekében a kialakított pihenőszobában lehetőség nyílik a rekreációra. Igény esetén a személyes tisztálkodás, alapvető higiénés szükséglet kielégítése, illetve személyes ruházat tisztításának lehetősége is adott azok részére, akiknél az otthoni körülmények valamilyen okból ezt nem teszik lehetővé.
Az egyedül élő ellátottak részére fontos a társas kapcsolatok kialakítása, fenntartása ebben jelentős segítséget kíván nyújtani a nappali szolgáltatás. Intézményünk fontos feladatának tekinti a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni ellátását.
A szabadidős programok hozzásegítik az idős korosztályt az érdekes és új szemléletű szabadidő eltöltéséhez. A hivatalos ügyek ügyintézésének nehézségeiben is igény esetén segítséget nyújt az intézmény. Az életkor előrehaladtával életviteli tanácsadásra és segítségnyújtásra is van lehetőség. Az egészségben bekövetkezett változások folyamatos nyomon követése fontos a krónikus betegek estében, ezért biztosítja az intézmény az alap- és szakellátáshoz való hozzájutás lehetőségét, a rendszeres vérnyomás- és vércukormérést, igény esetén a gyógyszerkiváltást, gyógyszerosztást és a gyógyszer beadását. Közösségi programok szervezésével kívánjuk változatossá tenni a nappali ellátást az intézmény erre a célra fenntartott épületében, ami a lakosság minden korosztálya számára elérhető.

A demens nappali ellátás szolgáltatás célja:

Napközbeni ellátás biztosítása, hozzátartozók tehermentesítése, hozzátartozók részére tanácsadás biztosítása, értékeken alapuló személyközpontú gondoskodás a demens személy részére. Alapvető feladatának tekinti az intézmény, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Kognitív zavarai mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen élvezni az adott pillanatokat, és olyan támogatást kapjon, mely késlelteti állapota romlását. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei, és meg tudja őrizni emberi méltóságát.

Nyújtott szolgáltatási elemek:

 • Tanácsadás
 • készségfejlesztés
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
 • esetkezelés
 • felügyelet
 • gondozás és
 • közösségi fejlesztés.
 • a demens ellátottak részére kiegészítésre került étkeztetés keretében a napi egy alkalommal meleg étel biztosítása helyben fogyasztással.

Személyi és tárgyi feltételek:

A nappali ellátásban minden igénybevételi napon a jogszabályban előírt képesítésekkel rendelkező 2 fő szociális gondozó biztosít gondozói felügyeletet, ebből 1 fő az intézményi buszt igénybevevők intézménybe való be – és hazaszállításánál is felügyeletet biztosít. Szociális, metálhigiénés és terápiás munkatárs (gyógytornász) jelenléte is biztosított hetente 1 óra időtartamban a foglalkozások ideje alatt. Az idősek klubjában lévő szakmai munka koordinálását, szakmai feladatellátás szervezését az intézmény szociális szakmai vezetője látja el, az ő feladata a team által tett javaslatok alapján kidolgozni a klub éves munkatervét, ami az intézmény éves munkatervének részét képezi.

Rendelkezésre álló helyiségek:

Az épületet egy folyosó két fő részre tagolja. A keleti oldalon található helyiség a nagyszámú, minimum 20 fő befogadására alkalmas teret biztosítja, amit 3 részre tagolnak a boltívek. Az ellátottak kényelmes ülőgarnitúrákkal felszerelt foglalkoztató és közösségi terekben tölthetik napjaikat. Ennek folytatásában helyezkedik el az étkező, ahol kézmosó is található. Az épület nyugati szárnyában 1 pihenőszoba áll a nyugalomra, pihenésre vágyók rendelkezésére, egy 10m2 gondozói szoba az adminisztráció elvégzéséhez, 2 db nemenként elkülönített WC, zuhanyzó az ellátottak számára, személyi tisztálkodásra, piperemosóval, mosógéppel a személyes ruházat tisztítására. A folyosó végén az épület északi részében ételkiadó ablakkal ellátott tálaló található, ami az étkezővel van közvetlen kapcsolatba. Szintén az épület észak-nyugati oldalán személyzeti vizesblokk (WC, zuhanyzó) és egy az adminisztráció tárolására alkalmas zárható iroda helyezkedik el.
Az épület közvetlen kertkapcsolattal és egy 70m2 nagyságú burkolt terasszal rendelkezik, mely részben árnyékolóval és fák által a nap sugaraitól védett, kültéri bútorokkal ellátva, ami kellemes helyszínül szolgál a szabadban tartandó foglalkozásokhoz és rendezvényekhez.

A demenciával küzdő idős ember életminőségének megőrzése érdekében megtett intézkedések:

A biztonságos és optimális gondozási környezet kialakítására került sor, akadálymentesített, földszintes épület, ami a legkisebb korlátozás mellett a legnagyobb szabadságot biztosítja az ellátott részére. Az épület fákkal, virágokkal körbevett parkban helyezkedik el. A helyiségek kialakításánál szempont volt, hogy jól átlátható, sok ablakkal és természetes fénnyel rendelkező legyen. A színlátás képessége csökken a demenciával, ezért élénk, vidám színeket alkalmaz az intézmény. A falak színesek, a burkolatra egy ”klubfa„ került felfestésre, amely az ellátottak fotóival illusztrálja az összetartozást és a szűkebb és tágabb szociális környezetben való részvételt. A folyosó falait a klubfoglalkozások és a rendezvények színes fotói díszítik.
A bútorzat állandó, a kényelmes kanapék, és fotelok, melyek puha bevonattal rendelkeznek, könnyen tisztíthatók, széleik lekerekítettek. A textíliák lágy, meleg színe teszi még otthonosabbá és komfortosabbá a környezetet. A balesetek elkerülése érdekében szőnyegek nincsenek. A foglalkoztató falán falióra található az időbeni tájékozottság elérése és fenntartása miatt, térbeli tájékozódási képesség megtartása érdekében piktogramokkal és feliratokkal megjelöltek a helyiségek. Az elcsúszás megelőzése érdekében a zuhanyzókban és a mosdókban kapaszkodók vannak felszerelve. Az étkezőszékek és az étkezőasztal is lekerekített széllel és könnyen tisztítható alumínium lábakkal készültek. A pihenés és alvás szükséglet kielégítésére, ami a napi rutin részét képezi az idős-, demens ellátottak életében, 2 személyes pihenőszoba lett kialakítva, ami az igénybevevők rendelkezésére áll. Az előzőekben is olvasható, hogy az épület teljes hosszában elhelyezkedő terasz és a kerti székek, padok lehetőséget nyújtanak a szabadlevegőn tartózkodáshoz.
Intézményünk kérés esetén intézményi gépjárművel segíti az ellátottakat az intézménybe történő bejutáshoz és hazaszállításhoz, mely a szolgáltatás részét képezik.

Idősek Nappali Ellátása
Idősek Nappali Ellátása
Idősek Nappali Ellátása

Jelentkezés

Ha jelentkezne, segítségre van szüksége vagy kérdése merült fel keressen minket bizalommal!